Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa không khí

5/5 - (1 bình chọn)

Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa không khí của Việt Nam và quốc tế

Để thiết kế hệ thống điều hòa không khí, chúng ta cần nắm các tiêu chuẩn để áp dụng vào thiết kế như:

  • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điều hòa không khí BS EN 12101-6-2005 hệ thống hút khói và nhiệt
  • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điều hòa không khí HVAC SMACNA về thiết kế ống gió tôn
  • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điều hòa không khí HVAC TCVN 232 1999 – Chế tạo và lắp đặt ống gió
  • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điều hòa không khí TCVN 5687 – 2010
  • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điều hòa không khí SS CP13- SINGAPORE

Các bạn download các tiêu chuẩn theo link bên dưới nhé!

https://drive.google.com/file/d/166JU4oXdRwj8ZtS_6EDubIyyqLN6p-oU/view?usp=sharing

[contact-form-7 id="1241" title="Đăng ký ngay"]