Tính toán thiết kế tủ tụ bù

Mời bạn đánh giá

Để Tính toán thiết kế tủ tụ bù chúng ta cần:

Bước 1: Tính công suất tụ bù

  • Tụ bù hạ thế được tính toán theo công thức: Q = Ptt (tgφtrước bù – tgφsau bù) (Kvar)

Bước 2: Tính chọn tụ bù

  • Xác định cos phi trước khi bù
  • Xác định cos phi sau khi bù
  • Xác định Ptt 

Bước 3: Chọn loại tụ bù

  • Chọn tụ bù theo công suất của cattalogue phù hợp để lắp đặt vừa trong tủ điện

[contact-form-7 id="1241" title="Đăng ký ngay"]