Thiết kế hệ thống điều hòa không khí VRV

Mời bạn đánh giá

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV VRV/ VRF DAIKIN/ PANASONIC

1. Thiết kế hệ thống VRV chúng ta phải xác định: 

  • sơ đồ nguyên lý hệ thống VRV
  • xác định vị trí đặt dàn nóng dàn lạnh

1.1 Phạm vi áp dụng:

Hệ thống VRV hay VRF dùng chủ yếu cho các khu vực tòa nhà hay văn phòng có công suất vừa và nhỏ

1.2 Để thiết kế hệ thống VRV hay VRF chúng ta cần

Tính tải lạnh để chọn công suất dàn lạnh dàn nóng cho phù hợp

  • Tính tải lạnh để chọn dàn lạnh đủ tải cho phòng theo tiêu chuẩn Ashare

1.3 Chúng ta tính tải lạnh để chọn dàn nóng dàn lạnh cho hệ thống VRV, chúng ta cần bố trí thêm các hạng mục như: 

  • Bố trí dàn lạnh, dàn nóng
  • Bố trí ống gas, bộ chia ga
  • Bố trí dây cấp nguồn
  • Bố trí dây điều khiển
  • Bố trí tủ điện 
  • Bố trí bộ điều khiển trung tâm

1.4 Các hãng VRV, VRF Hiện nay trên thị trường như:

1.4.1 Hệ thống VRV của Daikin: 

1.4.2 Hệ thống VRV của Panasonic

1.5 Hệ thống VRV của Mitsubishi

[contact-form-7 id="1241" title="Đăng ký ngay"]