Cattalogue máy lạnh Trane

Mời bạn đánh giá

Cattalogue máy lạnh Trane, cattalogue chiller giải nhiệt nước trane, catalogue chiller giải nhiệt gió

Để thiết kế hệ thống điều hòa không khí, hay hệ thống chiller, AHU chúng ta phải hiều về

Cattalogue Chiller: Chiller giải nhiệt nước trane, chiller giải nhiệt gió

Các hãng AHU hiện tại có rất nhiều hãng như: Catalogue AHU Trane

Để thiết kế hệ thống điều hòa không khí thì chúng ta cần xem cattalogue để chọn công suất lạnh, lưu lượng gió, kích thước đường ống để chọn cho phù hợp 

Các bạn download link cattalogue chiller:

https://drive.google.com/file/d/1KFtorn0IA5QCOUD2sA_WV6DPTDsfw0th/view?usp=sharing

Hệ thống chiller giải nhiệt nước 

 

Hệ thống AHU:

 

Hệ thống FCU: 

 

[contact-form-7 id="1241" title="Đăng ký ngay"]