Các bước tính toán thiết kế máy biến áp 

Mời bạn đánh giá

4 bước tính toán thiết kế máy biến áp 

Bước 1: Xác định yêu cầu của chủ đầu tư

  • Yêu cầu loại máy biến áp dầu hay biến áp khô
  • Vị trí lắp đặt máy biến áp

Bước 2: Xác định phụ tải để tính máy biến áp

  • Tính phụ tải điện toàn nhà máy hoặc tòa nhà
  • Chọn loại máy biến áp phù hợp 

Bước 3: Tính toán công suất máy biến áp

  • Tính MBA theo công thức: S = Ptt/ cos phi (KVA)
  • Chúng ta nhân hệ số dự phòng cho máy biến áp từ 1.05 đến 1.1 

Bước 4: Lắp đặt máy biến áp

  • Chúng ta xác định vị trí lắp đặt máy biến áp trong nhà may ngoài trời
  • Nếu MBA đặt ngoài trời thì chúng ta đặt ở trên cao, nếu là máy biến áp đặt trong nhà hoặc dưới đất thì chúng phải làm phòng riêng cho máy biến áp và hàng rào bảo vệ

Bước 5: Tính toán nối đất an toàn cho máy biến áp

  • Chúng ta phải nối đất an toàn cho máy biến áp sao cho điện trở dưới 4 ohm theo tiêu chuẩn 
  • Chúng ta đóng cọc tiếp địa và đi dây đồng tới máy biến áp để khi bị rò điện thì vẫn an toàn cho người vận hành 

Bài viết về máy biến áp xin đọc TẠI ĐÂY

[contact-form-7 id="1241" title="Đăng ký ngay"]